Η Εταιρεία

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητη έκταση 100 στρεμμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, σε ένα από τα νευραλγικότερα σημεία της Μεσογείου!

Εγκαταστάσεις

Το 2011 η ΑΚΕΚ πραγματοποίησε μία τεράστια επένδυση κατασκευάζοντας μία νέα μονάδα η οποία στηρίζεται στην Πράσινη Τεχνολογία.

Η νέα υπερσύγχρονη μονάδα έχει παραγωγική δυνατότητα 900 τόνων την ημέρα και την ευελιξία παραγωγής μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων με ποικίλες διαστάσεις. Αυτό που την χρακτηρίζει, είναι η τεχνολογία αιχμής, με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το εργοστάσιο διαθέτει σύγχρονους αυτοματισμούς οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα εξελιγμένου ελέγχου και βελτιστοποίησης της παραγωγής, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Πρώτες Ύλες

Η προμήθεια των πρώτων υλών πραγματοποιείται από τα δύο αργυλορυχεία της εταιρείας στις περιοχές Άγιος Σύλλας και Άγιος Γεώργιος, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και ομοιογένεια των υλικών!

Παραγωγική Διαδικασία

Γνωρίζετε πως παράγεται ένα τούβλο; Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε εν συντομία όλα τα στάδια που ακολουθούνται κατά την παραγωγική του διαδικασία.

Πολιτική Ποιότητας

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Η Α.K.E.K. Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου!

Στην Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. δίνουμε έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, έχουμε υιοθετήσει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής μας διαδικασίας. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνο με τις επιταγές του ΕΝ ISO 9001:2015. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκο Κανονισμό Δομικών Προϊόντων Ν. 305/2011 (CPR) η εταιρεία διαθέτει Δήλωση Επιδόσεων (DoP) καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) για κάθε παραγόμενο προϊόν.

Από το 1995 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας Εργαστήριο Έρευνας Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου Κεραμικών. Στα πλαίσια των ερευνών μας, έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε μια σειρά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδειγμάτων χρησιμότητας.

Επιπλέον, στο εργαστήριο μας πραγματοποιείται έλεγχος της πρώτης ύλης, ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων ενώ λειτουργεί γραμμή παραγωγής μοντέλων υπό κλίμακα.

Περιβάλλον

Πράσινη Γραμμή Παραγωγής

Η Α.K.E.K. Α.Ε. δίνει προτεραιότητα στη προστασία του περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής!

Βασικό συστατικό της επιτυχούς πορείας μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η υγιής σχέση που έχουμε αναπτύξει με την κοινωνία. Κύριο μέλημα μας είναι η διασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική, στην κοινωνική και στην περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων μας.

Η παραγωγή των προϊόντων μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την εξαγωγή του τελικού προϊόντος.Η νέα μονάδα μας που κατασκευάστηκε το 2011 διαθέτει πρωτοποριακά συστήματα, τα οποία δίνουν έμφαση στην χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται μεγάλης κλίμακας ανακύκλωση σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Τα στερεά απόβλητα είναι φυσικά υλικά (χώμα και νερό) τα οποία ανακυκλώνονται άμεσα, με τη επαναδιοχέτευση τους στην παραγωγική διαδικασία. Τα μοναδικά απορρίμματα που δημιουργούνται είναι υπολείμματα υλικών συσκευασίας τα οποία όλα συλλέγονται και οδηγούνται προς ανακύκλωση.