Δωδεκάοπο

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 190Χ80Χ120
  190Χ120Χ80
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 1.75
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 3
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 80 / 120
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 39 / 56
   
Τεμάχια / παλέτα 450