Μεσογειακό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: Μήκος :  480 mm
Πλάτος:  310 mm
Τεμάχια/m2:                10
Βάρος:                4300 gr
Υδατοστεγανότητα:                >20 h
Αντοχή στον παγετό:                150 c
Απόσταση διαδοκίδας:                38,5-40,5 cm

 

 

 

Φυσικό

Fantaise

Μπλέ

Σμάλτο

Ώχρα

Καφέ

Κόκκινο

Γκρί

Μαύρο

Aegean

Πράσινο