Πλατάρι 8

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 190X80X190
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 2.65
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 10
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 80
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 25
   
Τεμάχια / παλέτα 275