Τετράγωνο Πλακίδιο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις σε cm 25Χ25 12X12 6X6
Ανοχή Διαστάσεων
± 2,0% ± 2,0% ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9% ± 0,9% ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0° 90° ± 1,0° 90° ± 1,0°
       
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 1470 gr 365 gr 85 gr
Βάρος / m² 23,5 kg 23.4 kg 21.8 kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 %
Όγκος (Φαινόμενος) 875 cm³ 202 cm³ 51 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³)
1680
1807 1666
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) 15,0%(±3,0%) 15,0%(±3,0%) 15,0%(±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C 7 E-6 / °C 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C)
0,82
0,82
0,82
         
ΑΝΤΟΧΗ  
Σε Κάμψη (EN-100) 20,4 N/mm² 20,4 N/mm² 20,4 N/mm²  
Σε Απότριψη (EN-102) 1204 mm3 1204 mm3 1204 mm3  
Σκληρότητα (EN-101) ΜΟHS-6 ΜΟHS-6 ΜΟHS-6  
Σε Οξέα (EN-105) Ανθεκτικό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
Σε Αλκάλια (EN-105) Ανθεκτικό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
Παγετό (EN-202) Ανθεκτικό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
Μονάδα Πώλησης  
Τεμάχία / Χαρτοκιβώτιο 16 64 256  
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 48 48 48  
Tεμ/Παλέτα 765 3072 12288  
Βάρος Παλέτας σε Kg 1153 1145 1069  
Όγκος Παλέτας 0,827 m3 0,827 m3 0,827 m3  
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 1394,2 1385 1292  

Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες)

2 2 2  
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Τεμ / m² 16 64 256  
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας 30 lt/m² 30 lt/m² 30 lt/m²  
Κατανάλωση Κόλλας 5 lt/m² 5 lt/m² 5 lt/m²