Τουβλέτα 32

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 320x150x200
  320x200x150
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 6.40
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 3
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 150 / 200
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 20 / 15
   
Τεμάχια / παλέτα 90 / 105