Εννιάοπο

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 190Χ80Χ90
  190Χ90Χ80
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 1.40
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 3
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 80 / 90
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 50 / 56
   
Τεμάχια / παλέτα 550