Προϊόντα

Το τούβλο είναι ένα από τα παλαιότερα οικοδομικά υλικά, 100% φυσικό προϊόν και αποτελεί την ιδανική λύση για την δόμηση τόσο για τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον. 

Διαδικασία Παραγωγής

Η παραγωγή των προϊόντων μας γίνεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας που κατασκευάστηκαν το 2011 και στηρίζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Τα στάδια της παραγωγής είναι τα ακόλουθα:

1

Εξόρυξη

Επεξεργασία χρώματος

2

3

Μορφοποίηση προϊόντων

Ξήρανση

4

5

'Οπτηση

Ποιοτικός έλεγχος

6

Παλετοποιήση & αποθήκευση

Παλετοποιήση & αποθήκευση

1

Εξόρυξη

2

Επεξεργασία χώματος

3

Μορφοποίηση προϊόντων

4

Ξήρανση

5

Όπτηση

6

Ποιοτικός έλεγχος

Παλετοποίηση & αποθήκευση