Κεραμάλευρο

Η Α.Κ.Ε.Κ. διαθέτει άριστης ποιότητας Κεραμικό Θρύμμα (Κουρασάνι), από κονιορτοποιημένο Cotto.

Το προϊόν διατίθεται στις ακόλουθες μορφές ανάλογα με την κατανομή της κοκκομετρίας:

1. Πούδρα

2. 0-0,2 mm

3. 0-0,32 mm

Το Κεραμμικό Θρύμμα αποτελεί ιδανική λύση για την κατασκευή του ταρτάν των αθλητικών γηπέδων. Ευρεία είναι επίσης η χρήση του Κεραμικού Θρύμματος για Επιχρίσματα (σοβάδες), καθώς και για άλλες κατασκευές (αυλές, δρόμοι).