Εξάοπο

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 190Χ60Χ80
  190Χ80Χ60
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 0.95
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 3
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 60 / 80
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 56 / 71
   
Τεμάχια / παλέτα 840