Γαλλικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: Μήκος :  410 mm
Πλάτος:  240 mm
Τεμάχια/m2:                14
Βάρος:                3250 gr
Υδατοστεγανότητα:                >20 h
Αντοχή στον παγετό:                150 c