Ορθογώνιο Πλακίδιο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις σε cm 12Χ25 9Χ25 6X25
Ανοχή Διαστάσεων
± 2,0% ± 2,0% ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9% ± 0,9% ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0° 90° ± 1,0° 90° ± 1,0°
       
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 750 gr 530 gr 360 gr
Βάρος / m² 24 kg/ m² 23.9 kg/ m² 23 kg/ m²
Ανοχή Βάρους ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 %
Όγκος (Φαινόμενος) 420 cm³ 315 cm³ 210 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 1785 1682 1714
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) 15,0%(±3,0%) 15,0%(±3,0%) 15,0%(±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C 7 E-6 / °C 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C)

0,82

0,82 0,82
         
ΑΝΤΟΧΗ  
Σε Κάμψη (EN-100) 20,4 N/mm² 20,4 N/mm² 20,4 N/mm²  
Σε Απότριψη (EN-102) 1204 mm3 1204 mm3 1204 mm3  
Σκληρότητα (EN-101) ΜΟHS-6 ΜΟHS-6 ΜΟHS-6  
Σε Οξέα (EN-105) Ανθεκτικό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
Σε Αλκάλια (EN-105) Ανθεκτικό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
Παγετό (EN-202) Ανθεκτικό Ανθεκτικό Ανθεκτικό  
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
Μονάδα Πώλησης  
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 32 48 64  
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 48 48 48  
Tεμάχια / Παλέτα 1536 2304 3073  
Βάρος Παλέτας σε Kg 1176 1245 1130  
Όγκος Παλέτας
0,827 m3 0,827 m3 0,827 m3  
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 1422 1505 1366  
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) 1 1 1  
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Τεμ / m² 32 45 64  
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας 30 lt/m² 30 lt/m² 30 lt/m²  
Κατανάλωση Κόλλας 5 lt/m²
5 lt/m² 5 lt/m²