Πλακίδια Μόνωσης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις σε cm 25Χ25
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0°
   
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 1470 gr
Βάρος / m² 23,5 kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0 %
Όγκος (Φαινόμενος) 875 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 1680
Υδαταποροφ. (EN-99,AIII) 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C) 0,82 Kcal / (h m °C)
   
ΑΝΤΟΧΗ
Σε Κάμψη (EN-100) 20,4 N/mm²
Σε Απότριψη (EN-102) 1204 mm3
Σκληρότητα (EN-101) ΜΟHS-6
Σε Οξέα (EN-105) Ανθεκτικό
Σε Αλκάλια (EN-105) Ανθεκτικό
Παγετό (EN-202) Ανθεκτικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μονάδα Πώλησης
Τεμάχια / Χαρτοκιβώτιο 16
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 48
Tεμ/Παλέτα 765
Βάρος Παλέτας σε Kg 1153
Όγκος Παλέτας 0,827 m3
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 1394,2
Μέγιστο Υψος Αποθήκευσης (παλέτες) 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τεμ / m² 16
Κατανάλωση Τσιμεντοκονίας
30 lt/m²
Καταναλωση Κόλλας 5 lt/m²