Πλατάρι 9

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 190X90X190
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 2.85
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 10
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 90
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 25
   
Τεμάχια / παλέτα 240