Σκαλοπάτι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm 25Χ29
ΑΝΟΧΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ± 2,0%
ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ ± 0,9%
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 90° ± 1,0°
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ 2585 gr
ΒΑΡΟΣ / m μήκους 10,3 Kg
ΑΝΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ ± 2,0 %
ΟΓΚΟΣ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ) 1378
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΦΑΙΝ.)(Kgr/m³) 1876
ΥΔΑΤΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 15,0% (±3,0%)
ΣΥΝΤ.ΘΕΡΜ.ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 7 E-6 / °C
ΣΥΝΤ.ΘΕΡΜ.ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ 0,82 Kcal/(hm°C)
ΑΝΤΟΧΗ
ΣΕ ΚΑΜΨΗ 20,4 N/mm²
ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ 1204 mm3
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟHS-6
ΣΕ ΟΞΕΑ Ανθεκτικό
ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ Ανθεκτικό
ΠΑΓΕΤΟ Ανθεκτικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Τεμάχιο
ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 16
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ / ΠΑΛΕΤΑ 20
TEM/ΠΑΛΕΤΑ 320
ΒΑΡΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ ΣΕ Kg 846
ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ 0,90 m3
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ (Kg/m3) 940
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟΘ/ΣΗΣ(παλέτες) 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΕΜ / m 4
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ / m 1,2 lt