Τελείωμα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις σε cm 25Χ25
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0°
   
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος / Τεμάχιο 2000 gr
Βάρος / m μήκους 8,0 Kg
Ανοχή Βάρους ± 2,0 %
Όγκος (Φαινόμενος) 1187 cm³
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) 1684
Υδαταποροφητικότητα 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C
Συντ. Θερμ. Αγωγιμότητος 0,82 Kcal/(hm°C)
   
ΑΝΤΟΧΗ  
Σε Κάμψη 20,4 N/mm²  
Σε Απότριψη 1204 mm3  
Σκληρότητα ΜΟHS-6  
Σε Οξέα Ανθεκτικό  
Σε Αλκάλια Ανθεκτικό  
Παγετό Ανθεκτικό  
     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
Μονάδα Πώλησης Τεμάχιο  
Τεμάχία / Χαρτοκιβώτιο 12  
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα 48  
Tεμ / Παλέτα 576  
Βάρος Παλέτας σε Kg 1176  
Όγκος Παλέτας 0,90 m3  
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) 1306  
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) 2  
     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Τεμ / m 4  
Κατανάλωση Κόλλας / m 1,2 lt