Τουβλέτα 25

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 250x150x200
  250x200x150
   
Βάρος (Kg / τεμάχιο) 5.00
   
Αντοχή σε θλίψη (N / mm2) > 3
   
Πάχος ανεπίχριστου τοίχου (mm) 150 / 200
   
Τεμάχια / m2 (με κονίαμα 10mm) 19 / 25
   
Τεμάχια / παλέτα 120 / 140